Kars Kültürü
Giriş
Kültürel yönden köklü temellere dayanmaktadır. MÖ ...
Yemek Kültürümüz
Yöre mutfağını; un, baklagiller ve hayvansal ürünlere ...
Halk oyunları
Geleneğimizde halk oyunları başta davul-zurna olmak ...
Kirvalık
Bu adet Doğu Oğuzlardan gelen bir adettir. Müslüman ...
El Sanatları, Giyim Kuşam Süslenme
Kıyafet bölümünde sadece oyunlardaki kıyafet değil, ...
Folklor
Mahalli oyunlar sosyal yapıyı bütün ayrıntılarıyla ...
Aşıklar Geleneği
Aşıklar geleneğimiz çok eskilere dayanır. Âşıklar, ...