Federasyon » Yönetimin Mesajı
Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu, 20 Dernek ve bu Dernekleri oluşturan binlerce üye ile tasada ve sevinçte tek yürek olabilen büyük bir ailedir.

Kuruluş amaç ve felsefesine uygun olarak Tüzüğü doğrultusunda Kars kökenli Ankaralı hemşerilerimize hizmet sunan ve imkanları dahilinde yardım elini uzatmaya çalışan KARS-FED, aynı zamanda üyelerinin yaşadığı kentin ve toplumundaki gelişmelere de katkı koymaya çalışan, duyarlılık gösteren Sivil Toplum Kuruluşudur. Bunun dışındaki bir anlayış, demokratik kitle örgütlerinin kuruluş amaçlarına da uygun düşmez.

Ülkemizde ve dünyada tamamlanan son yüzyılda ve içinde bulunduğumuz yüzyılda yaşanan hızlı gelişmelerin bireysel yaşamlarımızı bile etkilemediğini kimse iddia edemez. Bu nedenle, gelişmeler hepimizin hayatını, geleceğini yakından ilgilendiriyor.

Olayları ve gelişmeleri kızgınlıklarımızla değil, aklımızla, akıl sürecimizden geçirerek doğru analiz etmemiz ve doğru sonuçlar çıkarmamız gerekir. Eğer bunu başarabilirsek; karşımızdaki tehlikelerle mücadele etmemiz, sonuç almamız o denli kolay olur.

Nitekim, dünyadaki gelişmelerin perde arkasını iyi analiz ettiğimizde, bu gelişmelerin çok da tesadüf olmadığını görebiliyoruz.

Bu nedenle, akılcı ve dünyadaki sosyal, psikolojik, ekonomik ve siyasal gelişmeleri doğru analiz eden bir yaklaşımla hareket etmemiz gerekir.

Bu yönüyle, Atatürk’ü diğer liderlerden ayıran ve bir evrensel lider haline getiren en önemli özelliği akılcı olmasıdır. “Akılcılık felsefesini” çok iyi çözümlemiş ve özümsemiş lider olmasıdır. Atatürk’ün dünyasında kızgınlıklar, kırgınlıklar yoktur. Tek bir şey vardır: Akılcılığı ve emperyalizme karşı ulusal duruşudur.

Eğer akılcı olmazsanız, toplum yaşamında “ortak akıl”ı geliştiremezseniz. Farkında olmadan kendinizi bu politikalara alet edilmiş olarak bulabilirsiniz! İşi bu noktada, bizim gibi kurumlara da çok ciddi görev ve roller düşmektedir. “Ortak akılın” geliştirilmesinde kendi topluluğumuzu aydınlatmak zorundayız. Bu doğrultuda faaliyet göstermek ve doğru yöntemleri, doğru bakış açılarını geliştirmek zorundayız.

Demokratik kitle örgütlerli toplumsal duyarlılıklarının geliştirilmesi yanı sıra kendi tabanlarının beklentilerini de karşılamalı...

Demokratik kitle örgütleri, siyasal ve toplumsal gelişmelere karşı duyarlılık göstermeleri ve toplumu bu anlamda bilinçlendirmeleri kadar, kendi tabanlarına yönelik hizmet ve faaliyetlerini de güçlendirerek etkinleştirmeleri gerekir. Bu kuruluşlarda yönetime aday olacak kişilerin, bu bilinçle hareket ederek öncelikle hizmet yarışını girmeleri, proje ve kaynak üretecek işlere ağırlık vermeleri, insana yatırım yapmaları ve toplumsal duyarlılığı geliştirmeleri yönetim süreçlerinde olmazsa olmaz anlayış olmalıdır. Aksi takdirde yatay ve dikey örgütlenmede ciddi sıkıntı yaşanabilir.

KARS-FED kuruluşundan buyana bu anlayışla hareket etmiştir.

Kars-Fed birçok yöre örgütlenmesine model oluşturdu...

KARS-FED, gerek kuruluş amaç ve felsefesiyle, gerekse toplumsal ve siyasal olaylar karşısındaki duruşuyla, klasik bir yöre veya hemşeri derneği olmanın ötesinde, çağdaş ve demokratik anlayışla cumhuriyet değerlerine sahip çıkmış, bu yönüyle birçok yöre insanına örgütlenmede model oluşturmuştur.

Kars-Fed; çağdaş, Atatürk ilke ve devrimlerine ve Cumhuriyetin değerlerine sahip Kars ve çevre İllere mensup Ankaralı hemşerilerimizi aynı çatı altında toplamayı hedeflemektedir!...

KARS-FED, Ankara’da yaşayan çağdaş, Atatürk ilke ve devrimlerine ve Cumhuriyetin değerlerine sahip değerli hemşerilerimizi ve üyesi oldukları dernekleri çatısı altında toplamayı hedeflemektedir.

Geleceğe yönelik ortaya koyduğu amaç ve hedeflerle, ortaya koyduğu çalışmalarla, misyon ve vizyonuyla geleceğe güvenle bakmaktadır. Tabanına da güven ve umut vermektedir…

SAYGILARIMIZLA...